ข้อดีของการเลือกใช้ GEFRAN Melt Pressure Sensors
  • 5 November 2019 at 16:14
  • 1785
  • 0

 

ข้อดีของการเลือกใช้ GEFRAN Melt Pressure Sensors

 

Melt Pressure Sensors ที่ลูกค้าใช้อยู่ในอดีตส่วนใหญ่ สารภายในมักจะเป็นปรอท

ปรอทจัดเป็นสารที่เป็นพิษอันตราย เมื่อ Sensors เกิดความเสียหายมักเกิดจากหน้า Diapharm ฉีกขาดหรือเปิดออก

ซึ่งจะทำให้ของเหลวคือปรอทเกิดรั่วไหลเข้าไปปนเปื้อนเนื้อวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

GEFRAN มีทางเลือกให้ใช้เป็นสารตัวใหม่คือ NaK โซเดียมโปเตสเซียมและ FDA- Diathermic Oilเป็นสารที่ไม่เป็นพิษ

สามารถรับประทานได้ ไม่ทำให้คุณภาพการวัดเปลี่ยนไป

เป็นที่ยอมรับในของทาง ยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น จนเป็นกระแสในการเปลี่ยนมาใช้สารที่ Non-Toxic กันมากแล้ว